Perusperiaatteet

PERUSPILARIT

Hämeen Kaivin Oy on tamperelainen v. 1975 perustettu maarakennus- ja kuljetusalan yritys.
Hämeen Kaivin Oy panostaa ennen kaikkea myönteiseen yrityskuvaan.
Yrityksen liiketoiminnan peruspilarit ovat:

PALVELU - LAATU - LUOTETTAVUUS

YRITYSKUVA

Hämeen Kaivin oy pyrkii saavuttamaan myönteisen yrityskuvan keskittymällä kolmeen oleellisimpaan yrityksen menestystekijään:

ERINOMAINEN ASIAKASPALVELU - YLIVOIMAINEN LAATU - LUOTETTAVA YRITYSTOIMINTA

PERUSPERIAATTEET

Hämeen Kaivin Oy:n liiketoiminnan perusperiaatteet ovat:

ASIAKASLÄHEISYYS - IHMISTEN AVULLA TAPAHTUVA TUOTTAVUUS

AVAINALUEET

Hämeen Kaivin Oy rakentaa yritystoimintansa kahdelle tekijälle:

KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYTEEN - YKSINKERTAISIIN TOIMINTOIHIN

TOIMINTAPERIAATTEET

Hämeen Kaivin Oy:n liiketoiminnassa pyritään:

säilyttämään todellisuudentaju - näkemään selvästi tulevaisuuteen - suuntautumaan mahdollisuuksiin eikä ongelmiin - pitämään yllä avaraa näkemystä

MERKITYS

Hämeen Kaivin Oy merkitsee luotettavuutta ja että asiat saadaan sujumaan ja tavoitteet saavutetaan.
Ennen kaikkea Hämeen Kaivin Oy välttää menettämästä kosketusta asiakkaisiinsa.