Tulevaisuus

Yrityksellämme on vain yksi ja ainoa syy suunnitella tulevaisuuttaan: me aiomme viettää tulevaisuudessa lopun ikäämme. Epävarmuudet on tästä huolimatta hyväksyttävä: ne on kuitenkin parempi kohdata vaihtoehtoisina suunnitelmina.

Me pyrimme ennakolta valmistautumaan mahdollisimman hyvin tulevaan toimintaan: päättämään ja selvittämään etukäteen, mitä tulevaisuudessa tehdään. Tämä onkin ensiarvoisen tärkeää, koska nopeasti tapahtuva ympäristönmuutos aiheuttaa aina muutoksen yrityksen toiminnoissa, jolloin yrityksen rakenne ja toimintavalmius vähitellen muuttuvat. Hitaasti muutoksiin reagoiva yritys menettää nopeasti mahdollisuutensa. Meidän tavoitteemme onkin kehittää etukäteen sellaiset valmiudet, että tarvittaessa voimme toteuttaa kulloisenkin tilanteen vaatimat muutokset.

Kehittämisen taito merkitsee myös kykyä säilyttää järjestys muutoksen hetkellä ja kykyä säilyttää muutos järjestyksen keskellä. Kehityssuunta on tärkeämpi kuin lopullinen tila, samoin toimenpiteiden suunta kuin konkreettiset toimenpiteet.

Yritystoiminta on muuttunut yhteiskunnallisestikin passiivisesta aktiiviseksi. Kilpailu on mutkistunut ja muuttunut monitasoiseksi. Liikkeenjohdon perusproblematiikkakin on kokenut muutoksen: tehokkuusongelmien rinnalle ovat kohonneet yrityksen ja ympäristön väliset suhteet ja niiden sisäiseen hallintaan liittyvät johtamisongelmat. Tuotantokeskeisyys on pettänyt ja tilalle ovat tulleet mm. markkinointi ja myynti.

Muutokset ovat arkipäivää nykyajan yritystoiminnassa. Tuloksenteko on vaikeutunut, päämäärätietoisuutta vaaditaan yhä enemmän ja katse on suunnattava tulevaisuuteen: tapahtumat on ennakoitava ja tulevaisuus on huomioitava. On siirryttävä reagoinnista ennakointiin ja pidettävä yllä muutosvalmiutta.