Maarakennustoiminta, mm.

  • rakennusten perustus
  • rakennusten purkutyöt
  • tienrakennustyöt
  • kunnallistekniset työt
  • puutarha- ja nurmetustyöt
  • lumityöt
  • mullan, biojätteen, turpeen, lietteen ym. seulonta
  • jätteenkäsittelykeskusten erikoistyöt