Yrityskuva

Yrityksistä on monesti todettu, että ne välttävät avoimen tiedon antamista toimistaan. Samoin on usein kuultu, että yritykset toimivat ikäänkuin itseään vastaan; ne suuntautuvat ongelmiin eivätkä ratkaisuihin. Jotta edelläoleva ei kuvaisi meidän yritystämme, olemme suorittaneet omaa yrityssuunnitteluamme, joka on meidän yrityksemme toimintafilosofia.

Hämeen Kaivin Oy panostaa ennenkaikkea myönteiseen yrityskuvaan, sillä yrityskuvan merkitys yrityksen menestystekijänä korostuu. Se kasvaa siksi, että tietojen, tiedonvälityksen, mielipiteiden ja mielikuvien määrä ja merkitys kasvaa. Meillä ei ole varaa siihen, että yrityksestämme on vallalla virheellistä informaatiota.

Meidän lähtökohtamme on, että päämäärätöntä yritystä ei voida menestyksellisesti johtaa, ja ellei yritys suunnittele tulevaisuuttaan, ei sillä sitä myöskään ole. Me emme pyri suuntautumaan ongelmiin, vaan mahdollisuuksiin, sillä elävässä elämässä kohtaamme monia mahdollisuuksia, jotka ovat kylläkin taitavasti naamioituneet ongelmiksi. Jos emme tiedä, minne yrityksemme on menossa, joutuu se jonnekin muualle.

Toivomme, että me ennenkaikkea säilytämme todellisuudentajun, luovan ajattelun kyvyn ja käyttäytymisen arvon. Pyrimme myös pitämään mielessämme, että kaiken rajoituksena on näkemyksemme vajavaisuus, sillä jokaisella meistä on taipumus olla ajatustensa vanki.

Yrityksen on kyettävä nykyään löytämään vastaukset moniin kysymyksiin, mikä on yhteiskunnan, markkinoiden, kilpailuympäristön ja yrityksen resurssikehityksen tulevaisuudenkuva? Missä liiketoiminnan alueella yritys toimii? Minkä liiketoiminnan alueella yritys on sopiva toimimaan? Mikä aiheuttaa eron menestyksen ja epäonnistumisen välillä? Mikä on kilpailijoiden tilanne? Kuinka pitäisi käyttää kilpailuetua? Mitä yrityksen pitäisi tehdä ja onko se sen arvoista?

Me emme pyri olemaan kuuluisia, koska se ei kauan lämmitä. Tosin se saattaisi luoda hyvää kuvaa ulospäin, jos osaisimme sitä oikein käyttää. Yrityksemme yrittääkin saavuttaa hyvän maineen asiakkaidensa keskuudessa, sillä maine, joka syntyy asteittain vuosien kuluessa, on aina kestävämpi kuin kuuluisuus.

Toivomme, että meidän maineemme tarkoittaa luotettavuutta, ja että asiat saadaan sujumaan ja tavoitteet saavutetaan. Ennenkaikkea vältämme menettämästä kosketusta asiakkaisiimme.