Hämeen Kaivin Oy 40v
Sisällys

Etusivu
Yhteystiedot
Palvelut
Kalusto
Yrityskuva
Tulevaisuus

Etusivu

PERUSPILARIT

Hämeen Kaivin Oy on tamperelainen v. 1975 perustettu maarakennus- ja kuljetusalan yritys. Hämeen Kaivin Oy panostaa ennen kaikkea myönteiseen yrityskuvaan. Yrityksen liiketoiminnan peruspilarit ovat:

- PALVELU - LAATU - LUOTETTAVUUS

YRITYSKUVA

Hämeen Kaivin oy pyrkii saavuttamaan myönteisen yrityskuvan keskittymällä kolmeen oleellisimpaan yrityksen menestystekijään:

- ERINOMAINEN ASIAKASPALVELU - YLIVOIMAINEN LAATU - LUOTETTAVA YRITYSTOIMINTA

PERUSPERIAATTEET

Hämeen Kaivin Oy:n liiketoiminnan perusperiaatteet ovat:

- ASIAKASLÄHEISYYS - IHMISTEN AVULLA TAPAHTUVA TUOTTAVUUS

AVAINALUEET

Hämeen Kaivin Oy rakentaa yritystoimintansa kahdelle tekijälle:

- KÄYTÄNNÖN LÄHEISYYTEEN - YKSINKERTAISIIN TOIMINTOIHIN

TOIMINTAPERIAATTEET

Hämeen Kaivin Oy:n liiketoiminnassa pyritään:

- säilyttämään todellisuuden taju - näkemään selvästi tulevaisuuteen - suuntautumaan mahdollisuuksiin eikä ongelmiin - pitämään yllä avaraa näkemystä

MERKITYS

Hämeen Kaivin Oy merkitsee luotettavuutta ja että asiat saadaan sujumaan ja tavoitteet saavutetaan. Ennen kaikkea Hämeen Kaivin Oy välttää menettämästä kosketusta asiakkaisiinsa.